Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Η Π.Ο.Ε. ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. !!!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟ.

Η αγωγή κατατέθηκε στις 1 Ιουλίου 2011 και για την ιστορία και μόνο υπογράφεται από τους παρακάτω κυρίους:
1. Γεώργιο Παρχαρίδη
2. Ιωάννη Αντωνιάδη
3. Ευστάθιο Παπαδόπουλο
4. Ελένη Μεντεσίδου
5. Χρύσα Μαυρίδου
6. Θεόδωρο Ακριτίδη
7. Παντελεήμωνα Καραλευθέρη και
8. Σάββα Τοπαλίδη.

Σύμφωνα με την αγωγή ζητείται "Να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.) της συνεδριάσεως της 10 Απριλίου 2011, για πραγματοποίηση Εκτάκτου Συνεδρίου στις 23 - 24 Ιουλίου 2011 και την πραγματοποίηση του 7ου Παγκόσμιου Τακτικού Συνεδρίου κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2012, μέχρι να εκδωθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 1.7.2011 και με αριθμό κατάθεσης 9612/11 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) κατατεθείσης Αγωγής μας,
Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που να διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.) της συνεδριάσεως της 10 Απριλίου 2011, για πραγματοποίηση Εκτάκτου Συνεδρίου στις 23 - 24 Ιουλίου 2011 και την πραγματοποίηση του 7ου Παγκόσμιου Τακτικού Συνεδρίου κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της παρούσας Αίτησής μας και
Να καταδικασθεί η καθ ης Συνομοσπονδία στην δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή των Πληρεξούσιων μας Δικηγόρων.-"

Φαντασθείτε να το έλεγε κάποιος έξι μήνες πιο πριν.... ανέκδοτο ΠΟΕ εναντίον ΔΙΣΥΠΕ!!!

Δεν μένει παρά να συγχαρούμε τους υπογράφοντες κυρίους που δια της παρούσης εκτιμούν ότι η ΕΝΟΤΗΤΑ του Ποντιακού χώρου αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαμάχης και να τους αφήσουμε στη μοναξιά του μεγαλείου τους.
Με την πράξη τους αυτή οδηγούν πλέον τη ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. και μαθηματικά στη διάλυση.

Προτείνουμε στον Πρόεδρο της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. κ. Ιβάν Σαββίδη να πληρώσει εκ των προτέρων τους δικηγόρους της Π.Ο.Ε. και να απευθυνθεί άμεσα στα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλο τον κόσμο καλώντας στη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Κοινού των Ποντίων. Να καλέσει σε ΕΝΟΤΗΤΑ στη βάση κοινών στόχων και να δώσει ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ανάπτυξης του Ποντιακού Κινήματος.

Είναι ώρα ευθύνης και μία ακόμη ευκαιρία για ΕΝΟΤΗΤΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. Το Ποντιακό Κίνημα μπορεί να κάνει την υπέρβαση αδειάζοντας παραγοντίσκους και ψευδεπίγραφους ηγέτες που μόνο κακό μέχρι σήμερα έχουν προκαλέσει.

                                                                                                     Θράσος Ευτυχίδης