Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 12 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Πέτρο Παρασένκο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επισκέψεως του στην Τουρκία, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Παρασένκο επισκέφθηκε την Πέμπτη 10 Μαρτίου και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η σχετική ανακοίνωση του Οικουμενιοκού Πατριαρχείου, αναφέρει:

"Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 10ης Μαρτίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Petro Poroshenko, Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, ἐν τῷ πλαισίῳ ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του εἰς τήν Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης καί τῶν Ἐξοχ. κ. Hennadiy Zubko, Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Pavlo Klimkin, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, κ. Volodymyr Demchyshyn, Ὑπουργοῦ Ἐνεργείας, κ. Serhii Korsunskyi, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν κ. Πρόεδρον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί, ὑπεδέχθη ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο οὗτος δεκτός μετά πάσης τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί ἐγκάρδιος συζήτησις.

Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὁ κ. Πρόεδρος ἐχαιρέτισε τούς ἐντεῦθεν προσελθόντας Σεβ. Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου, παρουσίασε τούς συνοδούς αὐτοῦ καί ἀκολούθως, ὁμοῦ μετά τοῦ Πατριάρχου, προέβησαν εἰς δηλώσεις εἰς τά μέσα Ἐνημερώσεως ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων, καί, τέλος, προσεκύνησε καί ἐξεναγήθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί προεπέμφθη μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν."   

Στην ιστοσελίδα της Ουκρανικής Προεδρίας, αναφέρει:

" Ο Πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την "τεράστια βοήθεια, την οποία παραλαμβάνει ο ουκρανικός λαός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Ι". "Είμαι πολύ ευγνώμων προς τον Πατριάρχη για το συνεχές ενδιαφέρον, τη συνεχή προσευχή για την Ουκρανία, για την ευημερία της, για την ειρήνη στην ουκρανική γη, για τη συνεχή βοήθεια, την οποία η Μητέρα - Εκκλησία δίνει στην Ουκρανία", - είπε η κεφαλή του ουκρανικού κράτους στη διάρκεια ενημέρωσης για τα αποτελέσματα της συνάντησης.
" Φυσικά συζητήσαμε για το μέλλον της Ουκρανίας, για μία μοναδική Τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία στην οποία στοχεύει και προσβλέπει ο ουκρανικός λαός", - επεσήμανε ο Παρασένκο.

«Είμαστε πεπεισμένοι, ότι ο Θεός θα εισακούσει τις προσευχές της Εκκλησίας.  Είμαστε πεπεισμένοι, ότι θα έρθει η ειρήνη στην ουκρανική γη, θα έρθει η ησυχία, θα έρθει η ευημερία. Και εγώ είμαι πολύ ευγνώμων στην Αγιότητά Του τον Πατριάρχη Βαριολομαίο τον Ι για τον σημαντικό για εμάς διάλογο για το μέλλον της Ουκρανίας", - είπε ο Πέτρο Παρασένκο.
Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρολομαίος ο Ι, επεσήμανε τη σημασία της επισκέψεως του Προέδρου για τις κοινές σχέσεις και εξέφρασε την υποστήριξή του για την αποκατάσταση της ειρήνης στην Ουκρανία. "Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση και την ευαρέσκειά μου προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, για την επίσκεψή του. Γνωρίζετε, ότι η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως αποτελεί την Μητρική Εκκλησία του Ουκρανικού Έθνους. Αισθανόμαστε την πνευματική επαφή μεταξύ της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και της Ουκρανίας" - είπε ο Βαρθολομαίος ο Ι.
«Αυτό είναι το χρέος μας εδώ, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, να προσευχόμαστε συνεχώς για την ειρήνη και την ενότητα στην Ουκρανία, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο", - τόνισε ο Πατριάρχης.".

Το Black Sea News, επισημαίνει ότι η Ουκρανία, αποτελεί κανονική περιφέρεια του Πατριαρχείου της Μόσχας. Στην Ουκρανία δραστηριοποιείται με την υποστήριξη και των νέων δομών του κράτους, η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία που επιθυμεί διακαώς την αναβάθμιση του ρόλου της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κάτι που δε γίνεται μέχρι σήμερα. Στην Ουκρανία επίσης δραστηριοποιείται εντονότατα και η Ουνία, ως μακρύ χέρι του Βατικανού, δημιουργώντας τα γνωστά προβλήματα.
Σημειολογικά θα παρατηρήσουμε επίσης τη χρήση - αποδοχή της Οικουμενικότητας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως από τον Πρόεδρο και τη σχισματική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με τον όρο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως που χρησιμοποιεί η ρωσική Εκκλησία και ρώσοι επίσημοι.
To Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουν επισκεφθεί όλοι οι Πρόεδροι της ανεξάρτητης Ουκρανίας.

bsgreeks.blogspot.com