Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Εθνικο-Πολιτιστικής Αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας και του Συμβουλίου της Νεολαίας

Ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής εθνικο-πολιτιστικής αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας και του Συμβουλίου Νεολαίας της Ομοσπονδιακής εθνικο-πολιτιστικής αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας, σχετικά με τις ρατσιστικές τοποθετήσεις ορισμένων ελλήνων πολιτικών.

Το Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής εθνικο-πολιτιστικής αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας και το Συμβούλιο Νεολαίας της Ομοσπονδιακής εθνικο-πολιτιστικής αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας, ανακοινώνει: Είμαστε - Έλληνες της Ρωσίας! Είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας!

Η δύναμη κάθε λαού, ειδικότερα του ελληνικού, εκδηλώνεται στο σεβασμό και την αγάπη προς την πατρίδα του, για τον τόπο, όπου κάθε άνθρωπος γεννήθηκε και μεγάλωσε. Για μας, τους Έλληνες της Ρωσίας, ένας τέτοιος τόπος ήταν η Σοβιετική Ένωση και αργότερα η Ρωσία.

Ειδικά η Ρωσία ήταν που μας οδήγησε στην αγάπη προς την ιστορική μας Πατρίδα - την Ελλάδα. Ειδικά η Ρωσία μας έδωσε την εκπαίδευση και μας μεγάλωσε στο πνεύμα του πατριωτισμού, της αγάπης προς την πατρίδα μας και το λαό μας. Και τώρα, ζώντας και διαπαιδαγωγόντας τα παιδιά μας στην ρώσικη γη, εμείς με όλη την ψυχή μας νιώθουμε τη μακραίωνη συγγένεια των πολιτισμών μας. Γεννηθήκαμε σε μια μεγάλη χώρα, η οποία διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο στην απόκτηση της Ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κράτους και είμαστε περήφανοι γι αυτό.

Ειδικά η Ρωσία, έδωσε τη δυνατότητα να αναδειχθεί η ιδιοφυία του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτη της ανεξάρτητης Ελλάδας, καθώς και άλλων διάσημων Ελλήνων. Είμαστε ευτυχισμένοι που συνδέουμε την μοίρα μας με τη χώρα μας, καθώς ειδικά η Ρωσία στη διάρκεια ολόκληρου του 19ου αιώνα αποτέλεσε το λιμάνι της σωτηρίας για τους κατατρεγμένους έλληνες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Είμαστε από τη Ρωσία - αυτό το θυμόμαστε και πάντα θα είμαστε ευγνώμονες σε αυτή τη γη, για το ότι παραμείναμε Έλληνες!

Ναι, είμαστε Ρωσοπόντιοι, Έλληνες από τη Ρωσία, και είμαστε περήφανοι γι αυτό! Εμείς, οι Έλληνες που ζούν στη Ρωσία, είμαστε πάνω από εκατό χιλιάδες.

Το
Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής εθνικο-πολιτιστικής αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας

Το
Συμβούλιο Νεολαίας της Ομοσπονδιακής εθνικο-πολιτιστικής αυτονομίας των Ελλήνων της ΡωσίαςНа русском

Заявление Совета Федеральной национально-культурной автономии греков России и Совета молодежи Федеральной национально-культурной автономии греков России в связи с расистскими высказываниями некоторых греческих политиков


Совет Федеральной национально-культурной автономии греков России и Совет молодежи Федеральной национально-культурной автономии греков России заявляет: Мы – российские греки! Мы гордимся своим происхождением!

Сила каждого народа, в особенности греческого, проявляется в уважении и любви к своей родине, к тому месту, где человек родился и вырос. Для нас, греков России, таким местом был Советский Союз, а позже Россия.

Именно Россия привила нам любовь к своей исторической Родине – Греции. Именно Россия дала нам образование и воспитала в духе патриотизма, любви к отчизне и своему народу. И сейчас, живя и воспитывая своих детей на российской земле, мы всей душой ощущаем многовековое родство наших культур. Мы родились в великой стране, которая сыграла большую роль в обретении независимости Греческого государства, и мы горды этим.

Именно Россия дала возможность раскрыться гению Иоанна Каподистрия, первого правителя независимой Греции, а так же многих других известных греков. Мы счастливы связывать свою судьбу с нашей страной, так как именно Россия на протяжении всего XIX-го века была спасительным пристанищем для уничтожаемых греков Османской империи. Мы из России - мы это помним и будем всегда благодарны этой земле за то, что остались греками!

Да, мы Росопонди, греки из России, и гордимся этим! Нас, греков, проживающих в России, более ста тысяч.

Совет Федеральной национально-культурной автономии греков России
Совет молодежи Федеральной национально-культурной автономии греков России

 bsgreeks.blogspot.com