Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

Θαμαχτόν αλά το είμαι και Πόντιος ατότε έμαθατω. Ούς ατότες εθιάρνα ουλ Ορομέοι ειν Έλληνες. Ένα ξεχωριστό κείμενο ... στην ποντιακή ..

Το παρέλαβα ως μήνυμα στο φατσοβιβλίο από το φίλο Βαλέριο Δανιηλίδη και θεώρησα καλό να το ανεβάσω.

Του Βαλέριου Δανιηλίδη*

Δεβάζω αδά και τρία τέσερα ημέρας με στεναχορίαν και ακούμαν πίο πολά με χολίν τόνα γίνεται ολόγερα σε έναν έφκερον λόγον το είπε ένας αδιάφορος άρθεπος. Είπε τον Σαββίδη "Ρωσοπόντιο" και μετ εκείνον οντάμαν ήβρισε σιλιάδες κόσμον. Αλά ατό κέτον τε ξέγκε τι χολίμ. Εφέγκεμε χωρίς να δίγα πολά σημασίαν. Μιάρ κείμε ρωσοπόντιος. Ατό το λόγον έξατω εικοσπέντε χρόνια εμπρ. 

Θαμαχτόν αλά το είμαι και Πόντιος ατότε έμαθατω. Ούς ατότες εθιάρνα ουλ Ορομέοι ειν Έλληνες. 
Και η χολίμ κεξέβε γιατί είπε έναν βουδ κατ άσσκεμον για τεμάς και εσκάλοσαν ουλ τεμετέρ να παραπονίγουνταν και να ηβρίζνε. Καλά επίγκαν και καλά έφταγνε. Εστεναχορέθα γιατί έναν τεμετέρ αξάν εξέβαν. Πρόεδρος απαδά, πρόεδρος απεκί (γαμότο πόσους έχουμε και τι τους θέλουμε τόσους) είπαν τατινέτερα, εσέρεψαν ιναδία λαλίας κιάλο και γίλτοσαν. Η χολίμ ευγέν γιατί κίν ουλ η Ορομέοι ούς το κιφάλ Έλληνες. Γιατί κάνης ουμπίος κέν Πόντιος κείπε, κε τζιάιξε, κεχολιάστε με τατά το ειπε ο άλος πεν άμον ατίντς. Γιατί πάντα αέτς επίναν και αέτς εφτάγνε και ολάκι αραέτς απομέννε. Εβλέπουμα κάθαν χρόνον σα 19 τι Μαΐ. Δίγνε μας συλλυπητήρια για τ αποθαμέντεμουν. Λες και έναν τεμετέρον έταν. Λες και οι τουρκάντ εχώριζαν, ατός πόντιος εν για πα ατέ πόντιενα εν, σπάξτια την. 

Ατίντς άφστιατσε, Έλληνες είναι. Έναν εμείστ οι Ορομέοι έχουμε γενοκτονίαν το λέγουμα γενοκτονία των Ελλήνων και κολίζουμε και του Πόντου απ οπίς. Οι Αρμενάντ κι λέγνε γενοκτονία των Αρμενίων του Βαν, οι Εβραίοι κι λέγνε γενοκτονία των Εβραίων της Πολωνίας, τις Γερμανίας, τις Ολλανδίας. Εμείστ οι αχιλλίδες ατούκα πα εχώρτσαμαστ. Για τατό εστεναχορέθα και εξέβε η χολίμ. Γιατί τόνα είν εικοσπέντε χρόνια για ν αλάζ ο Έλληνας. Πάντα αίκος έτον. Τόνα κιξέρα; Μιάρ ογώ πα κείμε ένας αστατίνς;

* Ο Βαλέριος Δανιηλίδης είναι νομικός στην Κύπρο
bsgreeks.blogspot.com