Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Αποκλείσθηκε ο Σαββίδης από τις τηλεοπτικές άδειες. Αναμένεται ένσταση.

ΑΘΗΝΑ, 19 Ιουλίου


Αποκλείστηκε από την συνέχεια του διαγωνισμού η εταιρεία DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED, συμφερόντων του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη.
Σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών, η εταιρεία τέθηκε εκτός διαδικασίας επειδή οι
οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 της «DIMERA LIMITED» (μοναδική μέτοχος με έδρα την Κύπρο) που περιλαμβάνονται στο φάκελο συμμετοχής της Υποψήφιας Εταιρείας δεν είναι ελεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Επίσης στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις γίνεται ρητή αναφορά ότι είναι μη ελεγμένες καθώς η υποχρέωση της εταιρείας να τις καταθέσει στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου καθώς και στον Έφορο Φορολογίας Εταιρειών λήγει την 31η Ιανουαρίου 2017 και 31η Μαρτίου 2017, αντίστοιχα.

Υπάρχει η δυνατότητα ένστασης εντός 10 ημερών, οπότε και αναμένεται κατάθεσή της.

Οι άλλες δύο εταιρείες που κόπηκαν μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν ορκωτοί λογιστές, είναι η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. στην οποία ανήκει το MEGA και η κυπριακών συμφερόντων εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ITV CP).

bsgreeks.blogspot.gr