Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 6 πλήρεις υποτροφίες σε Έλληνες της Ρωσίας.

Το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την προσφορά 6 υποτροφιών σε φοιτητές με υψηλή ακαδημαϊκή απόδοση από την ελληνική Διασπορά της Ρωσίας.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στις δράσεις και τις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του αφιερωματικού  έτους Ελλάδας - Ρωσίας 2016,  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις προς τις Γραμματείες των τριών σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους και να επιλεγούν για μία πλήρη απαλλαγένη από δίδακτρα υποτροφία.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα αξιολογεί τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων μέχρι στιγμής και την οικονομική κατάσταση του κάθε υποψηφίου. Μετά την αξιολόγηση, έξι πλήρεις υποτροφίες χωρίς δίδακτρα θα χορηγηθεί στους επιλεχθέντες υποψηφίους.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καλέσουν 0030 2310 807528 ή να στείλετε τα ερωτήματα email στο admissions@ihu.edu.grΤο Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο (International Hellenic University (IHU)) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2005 και έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Επισημαίνουμε ότι είναι το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο που τα προγράμματά του διδάσκονται αποκελιστικά στα αγγλικά.bsgreeks.blogspot.gr