Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών των κρατών – μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 26.11.2010

Στις 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών των κρατών – μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Η Σύνοδος αυτή αποτελεί το καταληκτικό γεγονός της Ελληνικής Προεδρίας του Οργανισμού, που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2010. Η επόμενη Προεδρία θα ασκηθεί από τη Ρουμανία.

Ως σήμα της Ελληνικής Προεδρίας είχε επιλεγεί ένας ερωδιός με το λογότυπο «The Black Sea turns green – Η Μαύρη Θάλασσα γίνεται πράσινη». Το σήμα αυτό αποδίδει τη βασική προτεραιότητα που είχε θέσει εξαρχής η Ελλάδα για την άσκηση της Προεδρίας της: την προώθηση ενός μοντέλου «πράσινης ανάπτυξης» για τις χώρες της περιοχής, που και θα αντιμετωπίζει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και θα διανοίγει νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τις τοπικές οικονομίες.

Για την προώθηση αυτής της βασικής προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε μία Συνάντηση Υπουργών Ενέργειας στο Ναύπλιο με κεντρικό θέμα την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επίσης, στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου της Θεσσαλονίκης ο ΣΕΒ διοργανώνει ένα επιχειρηματικό φόρουμ, εστιασμένο στις διάφορες πτυχές της πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, στο οποίο θα συμμετάσχουν πολλοί επιχειρηματίες από όλες τις χώρες μέλη του Οργανισμού.

Τα κράτη μέλη του ΟΣΕΠ υποδέχθηκαν την ελληνική πρωτοβουλία πολύ θετικά. Έτσι, τελικό προϊόν της Υπουργικής Συνόδου της Θεσσαλονίκης θα είναι μια Κοινή Δήλωση όλων των Υπουργών, με την οποία, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζεται ότι η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι τρωτή και ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή και ότι όλα τα κράτη μέλη συμφωνούν να καταβάλλουν κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή της, δίδοντας έμφαση σε σχέδια αειφόρου ανάπτυξης και πρόληψης φυσικών καταστροφών, καθώς και προάγοντας την καινοτόμο και πράσινη επιχειρηματικότητα.

Η Δήλωση αυτή θα κατατεθεί από την Ελλάδα, εξ ονόματος του ΟΣΕΠ και των κρατών μελών του, στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό τον επόμενο μήνα.